Περισσότερο από 40 χρόνια, τα προϊόντα που εξασφάλιζαν τη σφράγιση, τη σκλήρυνση και την πύκνωση του βιομηχανικού δάπεδου ήταν το κάλιο, το μαγνήσιο και το νάτριο. Παρόλη την αποτελεσματικότητα των παραπάνω η τεχνολογία έχει προχωρήσει και έχει βελτιωθεί. Οι εξελίξεις φέρουν καλύτερα αποτελέσματα που διαρκούν περισσότερο. Η σφράγιση και η πύκνωση γίνονται πολύ πιο γρήγορα, το υλικό διεισδύει με συνέπεια σε όλη την πλάκα και τα αλκαλικά (ASR) δεν αποτελούν πλέον πρόβλημα. Τέλος, τα λευκά σαν αλάτι σημάδια είναι ένα ζήτημα του παρελθόντος. Η χαμηλότερη αλκαλικότητα επιτρέπει στα σκληρυντικά του Λιθίου να επιτύχουν μια βαθύτερη και πιο πλήρη διείσδυση. Αυτό δημιουργεί ένα δυνατότερο και πυκνότερο μοριακό δεσμό, αφήνοντας πολύ λιγότερα αδρανή μόρια ασβεστίου με ευρύτερη διανομή σωματιδίων λιθίου κατά τη διάρκεια της απορρόφησης. Τα μικρότερα μόρια λιθίου κάνουν την αντίδραση ακόμη πιο συνεκτική, δημιουργώντας μια πιο πυκνή επιφάνεια, διαφορετικά τα άλατα του ασβεστίου θα έβγαιναν στην επιφάνεια του δαπέδου. Έτσι λύνονται τα προβλήματα της υγρασίας και των αλκαλικών αντιδράσεων στην επιφάνεια του σκυροδέματος.